Een frisse blik

FiscaalBij kan een advies, van u of een andere specialist, beoordelen. Het is altijd een onafhankelijk en eerlijk oordeel.
 

Ik ben ondernemer of particulier

Ik ben een professiononeel dienstverlener

Wat is een second opinion

Wat is het doel van een second opinion

 

Ik ben ondernemer of particulier

Fiscale wetgeving is complex. Het is niet altijd eenvoudig om te beoordelen wat de fiscale gevolgen zijn. Het inroepen van een deskundige is dan erg belangrijk. Hij zal een advies geven dat bij u en de situatie past.

  • Wat gaat u met het advies doen?
  • Heeft u de kennis in huis om het advies op waarde te beoordelen?
  • Vertrouwt u uw adviseur?
  • Of vraagt u een onafhankelijke second opinion?

 

Ik ben een professioneel dienstverlener

Als professional weet u wat u doet. Op fiscaal gebied blijkt vaak meer te halen. Een paar extra ogen is welkom. Twee weten tenslotte meer dan één. Dit geeft geruststelling en vergroot de garantie dat u uiteindelijk het juiste advies geeft. Een second opinion biedt uitkomst.

Ook als de jurisprudentie niet helder is raden wij een second opinion aan. U verkleint daarmee het risico op een fiscale boete. Er is dan (mogelijk) sprake van een pleitbaar standpunt. 

 

Wat is een second opinion

Een goed gesprek met een ‘neutrale outsider’ werkt vaak heel verhelderend.

Tweede oordeel

Een second opinion is een tweede oordeel van een fiscaal specialist. De specialist beoordeelt een (gegeven) advies op waarde. Veelal is dat advies afkomstig van een andere specialist. Ook komt het voor dat een adviseur “zijn” advies wil laten checken door een onafhankelijk specialist, ter meerdere zekerheid. Heel geruststellend toch!

Twijfel

Twijfel is een gevoel wat we allemaal (her-)kennen. Bij FiscaalBij geldt het uitgangspunt “volg je gevoel”. Is de twijfel (de onzekerheid) groot, laat dan een second opinion uitvoeren. FiscaalBij helpt daarbij.

Vertrouwen

Gaat u met vertrouwen op het gegeven advies af dan nog heeft een second opinion een toegevoegde waarde. Een second opinion wordt dan gevraagd om uw mening of dat van een andere adviseur te bevestigen.

 

Wat is het doel van een second opinion

Een second opinion verhoogt de kwaliteit van een gegeven advies en geeft meer zekerheid.

Zekerheid

Een second opinion brengt vooral rust door zekerheid. De risico’s worden geminimaliseerd. Het vergroot de garantie dat u de juiste beslissing neemt. Kansen worden benut, risico’s zijn beheersbaar. Dat is toch een geruststellend gevoel!

Onafhankelijk

FiscaalBij bekijkt de zaak vanuit een andere invalshoek. We houden alle opties tegen het licht. We beoordelen het advies op sterke en zwakke punten. We doen dat onafhankelijk. Met een second opinion van FiscaalBij in de hand komt u beter beslagen ten ijs. 

Gratis helpdesk

  • Weet u niet of een second opinion geschikt is!
    • even sparren kan al voldoende zijn
    • in 15 minuten weet u meer
  • Géén enkele verplichting

 

Gratis helpdesk  >

Een second opinion nodig?

We helpen u graag.

 

Neem contact op  >

 

Of direct bellen 06-25266676