Een fout betekent nog geen boete

Belastingplichtigen, inhoudingsplichtigen, medewerkers, bestuurders, boekhouders, accountants, adviseurs, etc. allemaal lopen ze risico. Maken ze een fout dan kan een boete worden opgelegd. In uitzonderlijke gevallen zelfs een boete van 300%.

 

Soorten boetes

Boetes zijn er in verschillende soorten en maten.

Het instrumentarium van de inspecteur is enorm:

 • van een verzuim- tot vergrijpboete
 • van enkele tot tienduizenden euro’s
 • opgelegd aan de belastingplichtige of aan anderen

De materie is enorm veelzijdig en complex. Werk dat voorbehouden is aan gespecialiseerde fiscalisten. Zelf “knutselen” betekent “meer boete betalen”.

 

Wanneer boete

In heel veel gevallen kan een boete worden opgelegd. Boetes worden onderscheiden in verzuim- en vergrijpboetes. De verschillen tussen beide zit in het verwijt dat wordt gemaakt.

Een verzuimboete krijgt u als u niet of te laat betaalt en/of aangifte doet. Het simpele feit dat u iets niet (tijdig) heeft gedaan is voldoende. Het zijn in principe standaardbedragen die kunnen oplopen tot ca. € 5.000. Standaard boetebedrag betekent echter niet dat er niets aan te doen is.

Als bij een belastingcontrole fouten worden geconstateerd, is de kans groot op een vergrijpboete. Er wordt u een verwijt gemaakt! U heeft dan grof schuldig of opzettelijk te weinig belasting betaald. Bovenop de te betalen belasting moet u nog meer betalen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit 25%, 50%, 100% of 300% extra zijn.

Maar ook als niet voldaan is aan een informatieverplichting is het mogelijk een vergrijpboete op te leggen. Denk hier bijvoorbeeld aan het niet suppleren van de omzetbelasting.

Is de boete terecht opgelegd? Dat is lastig te beoordelen. Overleg altijd met een specialist. U kunt 15 minuten gratis met ons sparren.

Doe nu de gratis boete check  >


Medepleeg- en deelnemersboete

Niet alleen een belastingplichtige kan een boete krijgen. Anderen worden in toenemende mate ook geconfronteerd met een boete. Denk hierbij aan een medepleger, de feitelijk leidinggever, de doen pleger, uitlokker en medeplichtige. Voor het opleggen van deze boetes gelden speciale regels. Is deze boete opgelegd, wacht dan geen moment. Neem nu contact op.

 

Specialist

Door niet specialisten wordt te veel gefocust op de belasting die betaald moet worden. Bij boete gaat het nu juist om het formele recht. Wat te denken van:

 • onschuldpresumptie
 • termijnen
 • bewijslastverdeling
 • mate van verwijt
 • bewijsvoering grove schuld en (voorwaardelijk) opzet
 • pleitbaar standpunt
 • strafverminderende omstandigheden
 • boete moet altijd passend en geboden zijn

De regels zijn er om u te beschermen. Een boete is succesvol te bestrijden. Wij verkleinen het risico. FiscaalBij weet hoe het moet!

 

Wanneer contact opnemen

 • Als er een (hoge) verzuimboete is opgelegd
 • Als de kans aanwezig is dat u mogelijk een vergrijpboete krijgt
 • Als een vergrijpboete is opgelegd

Maak gebruik van de boete check zodat u niet te veel betaalt of neem contact op. 

Gratis boete check

 • Gratis 15 minuten sparren over een opgelegde boete
  • boete terecht
  • grove schuld en opzet
  • pleitbaar standpunt
  • is de boete wel passend
  • strafverminderende omstandigheden
  • etc.. 
 • Géén enkele verplichting

 

Gratis boete check  >

Bijstand nodig bij een opgelegde boete?

We helpen u graag.

 

Neem contact op  >

 

Of direct bellen 06-25266676