Is de foutenleer van toepassing?

De balans geeft inzicht in uw financiële situatie. Ook voor fiscale zaken is deze heel belangrijk. Een fout op de balans betekent dat de winst niet goed is. De winst kan te laag of te hoog zijn! Dit is een enorm risico. Daar moet iets aan gedaan worden.

 

Waarom foutenleer

Normaal worden fouten direct rechtgezet. Soms blijven fouten echter onopgemerkt. Dan moet achteraf de fout hersteld worden. Dit kan niet altijd! Wat dan? Het is niet de bedoeling dat u te veel belasting betaalt! De oplossing: de foutenleer toepassen.

 

Welke fouten

Niet iedere fout kan worden gecorrigeerd door de foutenleer. Alleen fouten die op de balans zichtbaar zijn komen hiervoor in aanmerking. Als op die balans een duidelijke fout zit, die doorwerkt in de eindbalans, moet dat hersteld worden.

Waar moet u dan aan denken?

 • onjuiste balanswaardering (denk aan afschrijvingsfouten of berekeningsfouten)
 • bezittingen of schulden niet opgenomen op de balans
 • bezittingen of schulden ten onrechte opgenomen op de balans
 • onjuiste herinvesteringsregeling

 

Balanscontinuïteit

De balans moet goed zijn! Maar als de beginbalans gecorrigeerd moet worden dan is deze niet meer gelijk aan de eindbalans van het vorige jaar. Dan is de balanscontinuïteit verdwenen! Een stuk winst of verlies valt dan tussen wal en schip. Dit mag niet! Normaal wordt dit opgelost door een navordering of een ambtshalve vermindering. Maar als dat niet (meer) kan? De wijze van corrigeren gaat op een bijzondere manier.

 

Hoe corrigeren

De wijze van het corrigeren van de fout, binnen de foutenleer, is complex. De essentie is als volgt samen te vatten:

Stap 1: uitgangspunt is dat een fout hersteld dient te worden door middel van

 • een navordering
 • een ambtshalve vermindering of
 • betaling van gewetensgeld

Stap 2: als stap 1 niet mogelijk is

 • toepassing van de foutenleer
 • alle verschillen (fouten) worden in het laatst openstaande jaar rechtgetrokken

 

Foutenleer check

Of de foutenleer kan worden toegepast is niet eenvoudig te bepalen. Het vereist een zeer goede kennis van deze materie. Bij FiscaalBij hebben we enorm veel kennis opgebouwd met dit leerstuk.

Denkt u (of de inspecteur) dat de foutenleer toegepast kan worden en twijfelt u. Stop met twijfelen en maak gebruik van onze foutenleer check. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Gratis foutenleer check

 • Gratis 15 minuten sparren over de
  • toepasbaarheid
  • financiële gevolgen
  • de uitwerking
  • etc.. 
 • Géén enkele verplichting

 

Foutenleer check  >

Bijstand nodig bij toepassing van de foutenleer?

We helpen u graag.

 

Neem contact op  >

 

Of direct bellen 06-25266676