Wat zijn de risico's?

De inspecteur verzoekt om informatie te verstrekken of documenten te overleggen. Door drukke werkzaamheden reageert u niet of vindt u dat de gevraagde informatie niet relevant is. Het gevolg: een informatiebeschikking. Wat nu?

 

Hieronder leest u meer. Ook kunt u, geheel vrijblijvend, gebruik maken van de gratis helpdesk.

 

Nakomen of niet

Als u een informatiebeschikking ontvangt is er in het algemeen nog niets aan de hand. Er zijn twee “uitwegen”:

 

Advies

Heeft u al een informatiebeschikking? Dreigt de inspecteur met een informatiebeschikking? Ons advies luidt laat u bijstaan door een specialist. De financiële gevolgen zijn groot. Wij hebben daarin ruime ervaring.

 

Verplichtingen

Er zijn veel verplichtingen. Niet voldoen aan een verplichting kan desastreuze gevolgen hebben zoals omkering en verzwaring van de bewijslast. Bij schending van echt belangrijke verplichtingen moet de inspecteur een informatiebeschikking afgeven. Zonder deze géén omkering en verzwaring van de bewijslast.

 

Wanneer informatiebeschikking

Een informatiebeschikking kan worden afgegeven in de volgende gevallen:

 • schending verschijningsplicht (artikel 41 AWR)
 • verplichting om gegevens en inlichtingen te verstrekken is niet nagekomen (artikel 47-1-a AWR)
 • verplichting om inzage te verlenen in documenten is niet nagekomen (artikel 47-1-b AWR)
 • als er sprake is van een slechte administratie (artikel 52 AWR)
 • als u niet heeft meegewerkt aan een derdenonderzoek (artikel 53 AWR)

 

Belang informatiebeschikking

Het belang van een informatiebeschikking is tweeledig: het stelt vast welke verplichting u niet of onvoldoende bent nagekomen en bezorgt u een straf (omkering en verzwaring van de bewijslast). Met name het laatstgenoemde heeft grote gevolgen. Uw procedurele positie wordt ernstig aangetast. Tijdig ageren, in de vorm van bezwaar of beroep, is van essentieel belang.

 

Bezwaar en beroep

Bent u van mening dat:

 • u wel uw verplichting bent nagekomen of
 • u ten onrechte een verplichting is opgelegd

dan moet u absoluut bezwaar aantekenen. Een andere uitweg is er niet.

Als u niet tijdig actie onderneemt loopt u enorme financiële risico’s.

 

Omkering en verzwaring bewijslast

Onlosmakelijk verbonden aan een informatiebeschikking is de omkering en de verzwaring van de bewijslast. De inspecteur mag dan “in redelijkheid” uw inkomen schatten. Onze ervaring leert dat een geschat inkomen altijd te hoog is. Dit heeft financiële gevolgen! U betaalt dan te veel belasting! Het is dan aan u om het tegendeel te bewijzen. Dit is (bijna) een onmogelijke situatie.

Gratis helpdesk

 • Gratis 15 minuten sparren over de informatiebeschikking
  • hoe staat het met mijn rechten
  • waar moet ik op letten
  • ik ben het niet eens, wat nu
  • etc.. 
 • Géén enkele verplichting

Gratis helpdesk  >

Bijstand nodig bij een informatiebeschikking?

We helpen u graag.

 

Neem contact op  >

 

Of direct bellen 06-25266676